Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin korunması ihale.tarimkrediyem.com.tr (“ihale.tarimkrediyem.com.tr”) için önemli bir konudur. ihale.tarimkrediyem.com.tr, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.
Buradan ulaşabileceğiniz Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası' nın özetini aşağıda bulabilirsiniz.
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
ihale.tarimkrediyem.com.tr kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
ihale.tarimkrediyem.com.tr kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Kişisel veriler, ihale.tarimkrediyem.com.tr tarafından işletilen e-ihale platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
ihale.tarimkrediyem.com.tr, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
ihale.tarimkrediyem.com.tr kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
ihale.tarimkrediyem.com.tr işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel verilerinizin saklama sürelerine ilişkin

Profilleme ve Segmentasyon
Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri/Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri/Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır.

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
ihale.tarimkrediyem.com.tr tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi'nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme ve silme ve düzeltilmesini isteme gibi hakları bulunmaktadır.  

İlgili Kişiler’ in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri
ihale.tarimkrediyem.com.tr tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
ihale.tarimkrediyem.com.tr, ihale.tarimkrediyem.com.tr tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; ihale.tarimkrediyem.com.tr’ in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere ihale.tarimkrediyem.com.tr' in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
ihale.tarimkrediyem.com.tr tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
ihale.tarimkrediyem.com.tr, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

Önemli! : YEMSİS (e-ihale) sisteminde Tarım Kredi Yem İYS sistemine kaydolmuştur. Sistemimiz üzerinde kayıtlı firmalar tarafımızdan mail ve sms almak istiyorsa "Firma Bilgileri" böümünden iletişim onayı vermesi gerekmektedir. Buna göre 1 Mart itibariyle sistemimizdeki izinli datalar İYS sistemine firmaların mevcut sms ve mail izin durumuna göre onay veren firmalar onaylı olarak aktarılacak ve sonrasında İYS sisteminden onay vermeyen kişi ve kurumlara mail sms gönderimi yapılmayacaktır. // KVKK kapsamında iletişim tercihlerinizi "Firma Bilgileri" bölümünde yer alan iletişim onayı kutucuğunda seçiminizi beyan ederek değiştirebilir. Bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.